Siirry sisältöön

Palvelut

Tarjoamme toimeksiantajillemme tarpeiden mukaisesti räätälöidyn palvelupaketin. Tehtävät voivat sisältää uudisrakennus – tai peruskorjauskohteiden rakennuttajatehtäviä alkaen hankesuunnittelusta ja päättyen kohteen vastaanottoon tai takuutarkastukseen.
Voimme sisällyttää työnvalvontatehtävät kokonaispakettiin tai tarjota ne erillisenä työtehtävänä.
Toimeksiantajinamme ovat toimineet yksityiset asunto-osakeyhtiöt, vuokrataloyhtiöt, kaupungit, kunnat, liikennöitsijät, isännöitsijätoimistot ja vakuutusyhtiöt.

Rakennuttajapalvelut

Rakennuttajatehtävät:

 • Hankesuunnittelu
 • Suunnittelun kilpailuttaminen
 • Suunnittelusopimukset
 • Suunnittelun ohjaus
 • Neuvottelut viranomaisten kanssa
 • Urakka-asiakirjojen laadinta
 • Rakennusosa-arvion laadinta
 • Urakan kilpailuttaminen
 • Urakoitsijavalintojen esitys rakennuttajalle
 • Urakkaneuvottelut pöytäkirjoineen
 • Urakkasopimuksien laatiminen
 • Töiden aikatauluttaminen
 • Aloituskokouksen järjestäminen
 • Työmaakokousten puheenjohtajan ja sihteerin tehtävät
 • Raportoinnit urakan etenemisestä rakennuttajalle urakka-aikana
 • Kustannusten seuranta ja raportoiminen rakennuttajalle

Rakennuttamistehtävien sisältö määritetään kohdekohtaisesti.

Työnvalvonta:

 • Töiden tekninen ja aikataulullinen valvonta
 • Urakan maksuliikenteen seuranta
 • Työmaakokousten sihteerinä toimiminen ja pöytäkirjojen jakelu
 • Ennakkotarkastus
 • Vastanottotarkastuksen ja jälkitarkastusten sihteerinä toimiminen ja pöytäkirjojen jakelu
 • Yhteydenpito hankkeen eri osapuoliin
 • Mallikatselmuksissa ja viranomaistarkastuksissa mukana oleminen ja muistioiden laatiminen

Asiantuntijapalvelut

 • Lausunnot
 • Vahinkoraportit
 • Hanke– ja korjaussuunnitelmat
 • Tavoitehinta-arviot
 • Rakennusosa-arviot