Palvelujen kuvaus

Tarjoamme toimeksiantajillemme tarpeiden mukaisesti räätälöidyn palvelupaketin. Tehtävät voivat sisältää uudisrakennus - tai peruskorjauskohteiden rakennuttajatehtäviä alkaen hankesuunnittelusta ja päättyen kohteen vastaanottoon tai takuutarkastukseen.

 

Voimme sisällyttää työnvalvontatehtävät kokonaispakettiin tai tarjota ne erillisenä työtehtävänä.

 

Toimeksiantajinamme ovat toimineet yksityiset asunto-osakeyhtiöt, vuokrataloyhtiöt, kaupungit, kunnat, liikennöitsijät, isännöitsijätoimistot ja vakuutusyhtiöt.

 

Rakennuttajapalvelut

 

Rakennuttajatehtävät:

 

· Hankesuunnittelu

· Suunnittelun kilpailuttaminen

· Suunnittelusopimukset

· Suunnittelun ohjaus

· Neuvottelut viranomaisten kanssa

· Urakka-asiakirjojen laadinta

· Rakennusosa-arvion laadinta

· Urakan kilpailuttaminen

· Urakoitsijavalintojen esitys rakennuttajalle

· Urakkaneuvottelut pöytäkirjoineen

· Urakkasopimuksien laatiminen

· Töiden aikatauluttaminen

· Aloituskokouksen järjestäminen

· Työmaakokousten puheenjohtajan ja sihteerin tehtävät

· Raportoinnit urakan etenemisestä rakennuttajalle urakka-aikana

· Kustannusten seuranta ja raportoiminen rakennuttajalle

 

      Rakennuttamistehtävien sisältö määritetään kohdekohtaisesti.

 

Työnvalvonta:

 

· Töiden tekninen ja aikataulullinen valvonta

· Urakan maksuliikenteen seuranta

· Työmaakokousten sihteerinä toimiminen ja pöytäkirjojen jakelu

· Ennakkotarkastus

· Vastanottotarkastuksen ja jälkitarkastusten sihteerinä toimiminen ja pöytäkirjojen jakelu

· Yhteydenpito hankkeen eri osapuoliin

· Mallikatselmuksissa ja viranomaistarkastuksissa mukana oleminen ja muistioiden laatiminen

Asiantuntijapalvelut

· Lausunnot

· Vahinkoraportit

· Hanke– ja korjaussuunnitelmat

· Tavoitehinta-arviot

· Rakennusosa-arviot

 

 

Rakennuttajatoimisto Rantatupa Oy